เกี่ยวกับเรา

กว่าจะเป็น  โอพี เกรท บิวดิ้ง

บริษัท โอพี เกรท บิวดิ้ง จำกัด ได้พัฒนามาจากบริษัทต่างๆ ตั่งแต่ หจก.อาชาการช่าง  บริษัท อาชาไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท อาชาไทย ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด  โดยตั่งแต่ปลายปี 2537 จน ถึงปี 2562 ได้เริ่มรับงานที่ใหญ่ขึ้นโดยงานแรกที่รับทำคืองานก่อสร้างโรงเรียนธรรมาภิสมัย จังหวัดนครปฐม งานนี้ได้สอนอะไรหลายอย่างให้เราได้รับประสบการณ์ในการก่อสร้างใหม่ และให้เราพร้อมที่จะรับงานสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพต่อไป

   ต้นปี 2541 เราได้ผ่านงานหลายงาน อาคารหลายอาคารมานับ 20 ปีเต็ม ทำให้ชื่อเสียงและคุณภาพที่ทำได้ปรากฏเป็นผลงานมากมาย ทั้งอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้เราพร้อมเข้าสู่ระบบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเริ่มจดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2547 เป็นการเริ่มต้นสู่ระบบที่เป็นทางการ เพื่อรองรับกับงานที่ จะรับก่อสร้างเพิ่มขึ้น เราพร้อมรับใช้ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเราจะไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีต่อไป......

และในปี 2560 ทางบริษัทได้เปิดธุรกิจ ออกแบบ พร้อม สร้าง   เพื่อที่จะรองรับลูกค้า ในทุกแง่มุม  โดยเน้น ออกแบบ –สร้าง ตามจิตนาการ ของลูกค้าเป็นหลัก ในราคาที่ลูกค้ากำหนด.. และยังรับ บริหาร และพัฒนา อสังหาริมทรัพย์  ภายใต้ ซื้อ บริษัท โอพี เกรท บิวดิ้งจำกัด เป็นต้นไป